WhiteStone

Collection
Millilitres
Centimetres
Shape
Colour
Colour packaging
CollectionWhiteStone ColourWhite Matt Centimetres16 x 10  cm ShapeRound Millilitres160  ml
CollectionWhiteStone ColourWhite Matt Centimetres24 x 15  cm ShapeRound Millilitres500  ml
CollectionWhiteStone ColourWhite Matt Centimetres18.5 x 15  cm ShapeRound Millilitres300  ml
CollectionWhiteStone ColourWhite Matt Centimetres21.5 x 17.5  cm ShapeRound Millilitres400  ml
CollectionWhiteStone ColourWhite Matt Centimetres28 x 22.5  cm ShapeRound Millilitres800  ml
CollectionWhiteStone ColourWhite Matt Centimetres23.5 x 12.5  cm ShapeOval Millilitres300  ml
CollectionWhiteStone ColourWhite Matt Centimetres28 x 16  cm ShapeOval Millilitres500  ml
CollectionWhiteStone ColourWhite Matt Centimetres20.5 x 11.5  cm ShapeOval Millilitres200  ml